การทำความร้อนและการปรับอากาศ

BMW X4 M40iX F26 เช็คสเปียร์ ยุโรป N55

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

ท่ออากาศ

ท่ออากาศ

ไมโครฟิลเตอร์/ชิ้นส่วนตัวเรือน

ไมโครฟิลเตอร์/ชิ้นส่วนตัวเรือน

หม้อน้ำแบบมีฮีทเตอร์

หม้อน้ำแบบมีฮีทเตอร์

ท่อน้ำหล่อเย็น

ท่อน้ำหล่อเย็น

ท่อน้ำหล่อเย็น, ฮีทเตอร์อิสระ

ท่อน้ำหล่อเย็น, ฮีทเตอร์อิสระ

ชุดควบคุม, ระบบปรับอากาศออโต, พิเศษ

ชุดควบคุม, ระบบปรับอากาศออโต, พิเศษ

ชุดควบคุม, ระบบปรับอากาศออโต,ธรรมดา

ชุดควบคุม, ระบบปรับอากาศออโต,ธรรมดา

คอยล์เย็น / เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว

คอยล์เย็น / เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว

ชิ้นส่วนตัวเรือนระบบปรับอากาศ

ชิ้นส่วนตัวเรือนระบบปรับอากาศ

เซ็นเซอร์สำหรับ AUC

เซ็นเซอร์สำหรับ AUC

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบปรับอากาศ

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบปรับอากาศ

คอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศ

คอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศ

คอนเดนเซอร์, ระบบปรับอากาศ

คอนเดนเซอร์, ระบบปรับอากาศ

ท่อสารหล่อเย็น

ท่อสารหล่อเย็น

ตัวส่งสัญญาณฮีทเตอร์เสริมแบบรีโมทฯ

ตัวส่งสัญญาณฮีทเตอร์เสริมแบบรีโมทฯ

ระบบทำความร้อนอิสระ

ระบบทำความร้อนอิสระ

ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง/ปั๊ม/ท่อ

ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง/ปั๊ม/ท่อ

The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.