ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

BMW M3 E46 Cabrio ยุโรป S54

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง, วันที่ผลิต:  ธันวาคม 2004

ชุดจับยึดถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ชุดจับยึดถังน้ำมันเชื้อเพลิง

หม้อน้ำล้น/ถังดักไอน้ำมันฯ

หม้อน้ำล้น/ถังดักไอน้ำมันฯ

ปั๊มน้ำมันชพ.+เซ็นเซอร์ระดับน้ำมันชพ.

ปั๊มน้ำมันชพ.+เซ็นเซอร์ระดับน้ำมันชพ.

ท่อน้ำมัน/ชุดยึด

ท่อน้ำมัน/ชุดยึด

The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.