ระบบวัดระยะทาง, ก.คุมความเร็วคงที่

BMW M3 E46 Cabrio ยุโรป S54

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง, วันที่ผลิต:  ธันวาคม 2004

ระบบควบคุมระยะการจอด (PDC)

ระบบควบคุมระยะการจอด (PDC)

อุลตร้าโซนิคทรานสดิวเซอร์

อุลตร้าโซนิคทรานสดิวเซอร์

อุลตร้าโซนิคทรานสดิวเซอร์

อุลตร้าโซนิคทรานสดิวเซอร์

The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.