โครงตัวถังรถ

โครงตัวถังรถ

ชิ้นส่วนแยก, ตัวถังส่วนหน้า

ชิ้นส่วนแยก, ตัวถังส่วนหน้า

ซุ้มล้อ ด้านหน้า

ซุ้มล้อ ด้านหน้า

ชิ้นส่วนแยก, ผนังกั้นห้องเครื่องยนต์

ชิ้นส่วนแยก, ผนังกั้นห้องเครื่องยนต์

ตัวยึดตัวถังด้านหน้า ซ้าย

ตัวยึดตัวถังด้านหน้า ซ้าย

ตัวยึดตัวถังด้านหน้า ขวา

ตัวยึดตัวถังด้านหน้า ขวา

แผงด้านข้าง, ด้านหน้า

แผงด้านข้าง, ด้านหน้า

ตัวถัง-โครงด้านข้าง

ตัวถัง-โครงด้านข้าง

ชิ้นส่วนแยก, ตัวถัง-โครงด้านข้าง

ชิ้นส่วนแยก, ตัวถัง-โครงด้านข้าง

ช่องเก็บหลังคาแบบพับ

ช่องเก็บหลังคาแบบพับ

ซุ้มล้อด้านหลัง / ชิ้นส่วนพื้น

ซุ้มล้อด้านหลัง / ชิ้นส่วนพื้น

ชุดจับยึด, พื้นห้องเก็บสัมภาระ

ชุดจับยึด, พื้นห้องเก็บสัมภาระ

แผงด้านข้าง/ขอบปิดท้าย

แผงด้านข้าง/ขอบปิดท้าย

ชุดจับยึดฝากระโปรงหน้า

ชุดจับยึดฝากระโปรงหน้า

บานพับประตู ด้านหน้า/ตัวกันกระแทกประตู

บานพับประตู ด้านหน้า/ตัวกันกระแทกประตู

กุญแจ+แบตเตอรี่แบบชาร์จได้(ตั้งแต่09/99)

กุญแจ+แบตเตอรี่แบบชาร์จได้(ตั้งแต่09/99)

มือจับหมุนสั่งงานประตูหน้า(ตั้งแต่09/00)

มือจับหมุนสั่งงานประตูหน้า(ตั้งแต่09/00)

คิ้วประตู ด้านหน้า

คิ้วประตู ด้านหน้า

ระบบล็อคแบบ UNIFORM

ระบบล็อคแบบ UNIFORM

แผ่นปิดหลังคาแบบพับได้

แผ่นปิดหลังคาแบบพับได้

ชิ้นส่วนแยก, ฝากระโปรงหลัง

ชิ้นส่วนแยก, ฝากระโปรงหลัง

ฝากระโปรงหลัง/ระบบปิดล็อค

ฝากระโปรงหลัง/ระบบปิดล็อค

อุปกรณ์จับยึดแบบกลไก

อุปกรณ์จับยึดแบบกลไก

ชุดอุปกรณ์ซ่อม, การซ่อมเกลียว

ชุดอุปกรณ์ซ่อม, การซ่อมเกลียว

ชุดอุปกรณ์ซ่อม, การซ่อมเกลียว, ผนังบาง

ชุดอุปกรณ์ซ่อม, การซ่อมเกลียว, ผนังบาง

The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.