แกนขับ (ข้อต่อความเร็วคงที่)

แกนขับ (ข้อต่อความเร็วคงที่)

แกนขับ-แบริ่งกลาง-ข้อต่อความเร็วคงที่

แกนขับ-แบริ่งกลาง-ข้อต่อความเร็วคงที่

The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.